Title: Indukční ohřev spojky pro spojování potrubí
Other Titles: Induction heating of sleeve for connecting pipes
Authors: Čermák, Radek
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Mach František, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23089
Keywords: trubky;spojování trubek;indukční ohřev;agros2d;potrubní spojka
Keywords in different language: pipe;connecting pipes;induction heating;agros2d;pipe coupling
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití indukčního ohřevu při spojování trubek. V úvodu jsou popsány dosavadní používané metody při spojování potrubí. V praktické části je řešen návrh nové metody spojování potrubí pomocí indukčního ohřevu. V závěru jsou zhodnoceny obdržené výsledky jak z hlediska použitelných materiálů, tak z hlediska rozměrů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the use of induction heating for connecting pipes. The introduction describes current methods used for connecting pipes. In the practical part, is the proposal for new methods used by connecting pipes with induction heating. In conlusion, results obtained are evaluated both in terms of usable materials and size.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP__Cermak_Radek_2016.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
067031_oponent.pdfPosudek oponenta práce492,94 kBAdobe PDFView/Open
067031_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,02 kBAdobe PDFView/Open
067031_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.