Title: Křižácké hrady v Sýrii
Other Titles: Crusader castles in Syria
Authors: Flaková, Jarmila
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2309
Keywords: křižáci;vzájemné vztahy muslimů a křižáků;křižácké hrady v Sýrii;Craque des Chevaliers;Blízký východ
Keywords in different language: crusaders;relations between muslims and crusaders;crusader castles in Syria;Craque des Chevaliers;Middle east
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám tématem křižáckých hradů v Sýrii. Po historickém úvodu se věnuji vztahům mezi muslimy a křižáky v této oblasti. Poté se soustřeďuji na hlavní téma práce, kterým jsou dějiny a především architektura čtyř hradů na území Sýrie: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab a Saone. V závěru své práce vytyčuji typické prvky křižácké architektury v dané oblasti a jedinečný způsob, jakým byly uvedené památky vystavěny.
Abstract in different language: In my diploma thesis I dwell on theme crusader castles in Syria. After historical introduction I deal with relations between muslims and crusaders in this location and I also note not only of their cultural exchange. Than I focus on four of crusader castles that survived more or less in Syria, specifically: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab and Saone. I describe their history, functions and architectural characteristics of their interiors and exteriors. At the close of my diploma thesis I mention typical elements of crusader architecture in Syria and unique manner by which are local monuments have been builted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRIZACKE HRADY V SYRII.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Flakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,03 kBAdobe PDFView/Open
Flakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,91 kBAdobe PDFView/Open
Flakova.pdfPrůběh obhajoby práce130,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.