Název: Křižácké hrady v Sýrii
Další názvy: Crusader castles in Syria
Autoři: Flaková, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2309
Klíčová slova: křižáci;vzájemné vztahy muslimů a křižáků;křižácké hrady v Sýrii;Craque des Chevaliers;Blízký východ
Klíčová slova v dalším jazyce: crusaders;relations between muslims and crusaders;crusader castles in Syria;Craque des Chevaliers;Middle east
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám tématem křižáckých hradů v Sýrii. Po historickém úvodu se věnuji vztahům mezi muslimy a křižáky v této oblasti. Poté se soustřeďuji na hlavní téma práce, kterým jsou dějiny a především architektura čtyř hradů na území Sýrie: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab a Saone. V závěru své práce vytyčuji typické prvky křižácké architektury v dané oblasti a jedinečný způsob, jakým byly uvedené památky vystavěny.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis I dwell on theme crusader castles in Syria. After historical introduction I deal with relations between muslims and crusaders in this location and I also note not only of their cultural exchange. Than I focus on four of crusader castles that survived more or less in Syria, specifically: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab and Saone. I describe their history, functions and architectural characteristics of their interiors and exteriors. At the close of my diploma thesis I mention typical elements of crusader architecture in Syria and unique manner by which are local monuments have been builted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KRIZACKE HRADY V SYRII.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flakova.pdfPrůběh obhajoby práce130,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.