Title: Jednofázový napěťový střídač
Other Titles: Single-phase voltage inverter
Authors: Duda, Jan
Advisor: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23091
Keywords: 1-f napěťový střídač;regulace napěťového střídače;zjednodušená dopředná kompenzace;komutace;pr regulátor;pi regulátor;p regulátor;plecs;pwm modulace
Keywords in different language: single-phase voltage inverter;regulation of voltage invertor;simplified feedforward path;commutation;p regulator;pi regulator;pr regulator;plecs;pwm modulation
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice optimální regulace jednofázového napěťového střídače za předpokladu připojení malé fotovoltaické elektrárny do rozvodné sítě. Jsou zde popsány základní principy PWM modulace a samotného jednofázového střídače. Hlavní pozornost je věnována regulaci jednofázového napěťového střídače pomocí proporcionálního (P), proporcionálně-integračního (PI) a proporcionálně-rezonančního regulátoru (PR). Regulace je odladěna pro zátěž typu RL a následně za použití dopředné kompenzace i pro zátěž typu RL usítě. V poslední části bakalářské práce jsou zhodnoceny výsledky regulací.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on optimal regulation of single-phase voltage invertor, assuming that there is connection between small photovoltaic power plant and the grid. It describes the principles of PWM modulation and single-phase inverter itself. The main attention is dedicated to regulation of single-phase voltage inverter through a proportional (P), proportional-integral (PI) and proportional-resonant controller (PR). The regulation is tuned for the RL type of load and then using the feedforward path for the RL ugrid type of load. In the last part of this thesis results of the regulations are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jan Duda_Regulace napetoveho stridace_final.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
067033_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,48 kBAdobe PDFView/Open
067033_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,22 kBAdobe PDFView/Open
067033_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.