Title: Kružnicový diagram asynchronního stroje s vírovou kotvou
Other Titles: Circle Diagram of an Induction Machine with Eddy Current Rotor Winding
Authors: Hutyra, Dominik
Advisor: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Světlík Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23092
Keywords: asynchronní stroj;rotor;vinutí;proud;skluz;vírová kotva;kružnicový diagram;moment;charakteristika
Keywords in different language: induction machine;rotor;winding;current;slip;eddy current rotor winding;circular diagram;torque charakteristic
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsat základní funkční principy asynchronního stroje, vliv rotorového vinutí na charakteristiky stroje a konstrukci kružnicového diagramu asynchronního stroje s vírovou klecí. Cílem práce je zkonstruovat kružnicový diagram pro stroj SIEMENS 1LA7 163 4AA10 a sestrojit charakteristiky daného stroje z hodnot vypočtených a odečtených z diagramu, zejména se jedná o momentovou a proudovou charakteristiku.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to describe the basic operating principles of induction machines, effect of rotor winding on the characteristics of the machine and to construct a circle diagram of an induction machine with eddy current rotor winding. The goal of thesis is construct a circle diagram for an induction machine SIEMENS 1LA7 163 4AA10 and construct characteristics of the machine from calculated and deducted values from diagram, especially the torque and current characteristic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hutyra.pdfPlný text práce23,59 MBAdobe PDFView/Open
067036_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,12 kBAdobe PDFView/Open
067036_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,97 kBAdobe PDFView/Open
067036_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.