Title: Měření chvění čel vinutí velkých generátorů
Other Titles: Vibration Measurement of Large Generator's End Windings
Authors: Lachman, Kryštof
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23094
Keywords: vibrodiagnostika;čela vinutí;vlastní tvary
Keywords in different language: vibrodiagnostics;stator end windings;eigen modes
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku chvění čel vinutí. Tato odborná práce rozebírá metodiku měření tohoto chvění, dále obsahuje analýzu reálných naměřených hodnot a následně porovnává naměřená data ze strojů se stejným výkonem a konstrukcí.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the topic of vibration measurement of large geneators end windings. This thesis is concerning vibration measurement methods and contains an analysis of real measured vibration values. The thesis also provides a comparison of data from machines with equal power and construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lachman.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
067039_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,51 kBAdobe PDFView/Open
067039_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,84 kBAdobe PDFView/Open
067039_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.