Title: Nabíječ lithiových akumulátorů
Other Titles: Lithium accumulator charger
Authors: Martínek, Lukáš
Advisor: Stejskal Marek, Ing.
Referee: Molnár Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23097
Keywords: lithiový akumulátor;nabíjení lithiových akumulátorů;nabíječ lithiových článků
Keywords in different language: lithium battery;charging lithium batteries;charger lithium batteries
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na nabíjení lithiových akumulátorů a sestavením nabíječe těchto akumulátorů. V první části této práce jsou jednoduše popsány starší druhy akumulátorů a podrobněji akumulátory lithiové. V další části je popsáno nabíjení lithiových akumulátorů a pokyny pro správné nabíjení. V poslední části je popsáno sestavení a funkce nabíječe lithiových akumulátorů a nakonec i ověření dosažených vlastností nabíječe pomocí měření.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on charging lithium batteries and charger Assembly of these batteries. In the first part of this work are simply described the older types of rechargeable batteries and lithium batteries in more detail. The next section describes the charging lithium batteries and instructions for proper charging. In the last part of this work is to describe the Assembly and function of the charger lithium batteries, and finally the verification obtained by measuring the properties of the charger.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martinek_Lukas_30_5_2016_portal.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
067042_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,87 kBAdobe PDFView/Open
067042_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,07 kBAdobe PDFView/Open
067042_oponent.pdfPosudek oponenta práce465,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.