Title: Návrh asynchronního stroje s klecí nakrátko
Other Titles: Design of Squirrel-Cage Induction Machine
Authors: Černoch, Michal
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23098
Keywords: asynchronní stroj;elektromagnetický návrh;momentová charakteristika;náhradní schéma;metoda konečných prvků.
Keywords in different language: induction machine;electromagnetic design torque characteristic;equivalent circuit;finite element method.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektromagnetický návrh asynchronního stroje s klecí nakrátko, stanovení jeho parametrů a momentové charakteristiky stroje z náhradního schématu a ověření parametrů pomocí metody konečných prvků.
Abstract in different language: The work deals with electromagnetic design of the induction machine with squirrel-cage identification of its parameter and torque characteristic of the machine from equivalent circuit and validation of parameters by the finite element method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cernoch_Michal_2016.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
067044_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,8 kBAdobe PDFView/Open
067044_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,36 kBAdobe PDFView/Open
067044_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.