Title: Oteplovací zkouška transformátoru
Other Titles: Transformer Temperature Rise Test
Authors: Mašata, David
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23100
Keywords: transformátor;oteplovací zkouška;měření teploty
Keywords in different language: transformer;temperature rise test;temperature measurement
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na oteplovací zkoušku transformátoru. Obsahuje přehled možností měření teploty, typy teplotních čidel, normativní požadavky na oteplovací zkoušku, postup a popis měření a získané výsledky provedené zkoušky včetně grafického znázornění naměřených hodnot.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on transformer temperature rise test. Contains overview of temperature measurement possibilities and types of temperature sensors. Presents standards of transformer temperature rise test, contains the measuring process and its description and results of the test including temperature rise curve.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masata_BP_2016.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
067047_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,94 kBAdobe PDFView/Open
067047_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,63 kBAdobe PDFView/Open
067047_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.