Title: Porovnání vlivu venkovních vedení a kabelů na souběžně uložená zařízení
Other Titles: Comparison of effect of overhead lines and cables on buried systems
Authors: Pospíšil, Přemysl
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Hamar Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23102
Keywords: venkovní vedení;kabelové vedení;agros2d;plynovodní potrubí;elektromagnetické pole;numerický model
Keywords in different language: outdoor leads;cable lines;agros2d;gas pipelines;electromagnetic fields;numerical model.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení elektromagnetického pole v okolí venkovního vedení a kabelového vedení a jejich následný vliv na souběžně uložená zařízení. V práci využívám programu Agros2D pro numerické řešení problému a k následnému získání výsledků potřebných k porovnání vlivu různých typů vedení a kabelů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on solving the electromagnetic field around outdoor lines and cable lines and the subsequent impact on simultaneously stored equipment. In this thesis I used Agros2D program for the numerical solution of the problem and the subsequent obtaining the results what I needed to compare the effect of different types of lines and cables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
067049_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,91 kBAdobe PDFView/Open
067049_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,38 kBAdobe PDFView/Open
067049_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.