Název: Průmyslová výroba permanentních magnetů
Další názvy: The industrial production of permanent magnets
Autoři: Vinš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Světlík Pavel, Ing.
Oponent: Horníková Lucie, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23103
Klíčová slova: permanentní magnety;magnetické pole;magnetika;permanentní magnety ze vzácných zemin;magneticky tvrdé ferity;alnico magnety;plastem pojené magnety;výroba permanentních magnetů;testování permanentních magnetů.
Klíčová slova v dalším jazyce: permanent magnets;magnetic field;magnetics;rare-earth magnets;ferrite magnets;alnico magnets;plastic-bonded magnets;production of permanent magnets;testing of the permanent magnets.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozdělení základních druhů permanentních magnetů a jejich nejběžnějších zástupců, popisuje jejich vlastnosti, krystalickou strukturu, principy jejich průmyslové výroby a způsoby testování. Obsahuje také výsledky a vyhodnocení několika simulací, které mají za cíl potvrdit efektivitu použití různých pólových nástavců v magnetických obvodech pro magnetické upínací systémy používané k upínání feromagnetických předmětů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the distribution of the basic types of the permanent magnets and their commonest representatives, it describes their properties, crystal structure, their industrial production principles and methods of their testing. It contains also the results and evaluations of the several simulations to confirm the effectiveness of using different pole pieces in magnetic circuits for magnetic clamping systems used for clamping ferromagnetic objects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka-permanentni magnety (5) (automaticky ulozeno) (1).pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067050_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067050_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067050_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce219,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.