Title: Řízení toku výkonu v síti
Other Titles: Power flow control
Authors: Ptáček, Ondřej
Advisor: Bláha Štěpán, Ing.
Referee: Votava Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23105
Keywords: kompenzace;řízení výkonu;facts;účiník;aktivní filtry;sériová kompenzace;paralelní kompenzace
Keywords in different language: compensation;flexible ac transmission systém;circuit power flow;series compensation;shunt compensation;active power filters
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se v první části zabývá problematikou kompenzace. Řeší základní způsoby a zařízení, které jsou užity ke kompenzaci. V další částí je přehled několika vybraných zařízení FACTS. Je zde představen základní popis principu, konfigurace a použití. V poslední části jsou popsány a porovnány moderní zařízení FACTS, které jsou založeny na výkonových měničích. V závěru jsou pak tyto vybrané systémy porovnány.
Abstract in different language: First part of this thesis is focused on compensation. It deals with basic principals and devices which are used for compensation. In the next part of this thesis, some of the basic types of FACTS devices are introduced. Basic principle, configuration and applications are disscused. In the last segment, we describe and compare modern FACTS systems, which are based on power converters such as UPFC device and its variations .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Ptacek_Rizeni toku vykonu.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
067053_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,14 kBAdobe PDFView/Open
067053_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,18 kBAdobe PDFView/Open
067053_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.