Title: Rozptylová magnetická pole při ohřevech elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Dispersion of magnetic fluxes in induction heating systems
Authors: Mariňák, Jan
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23106
Keywords: elektromagnetická indukce;kelímkové indukční pece;rozptylový magnetický tok;stínění;indukční ohřev;indukční vařič
Keywords in different language: electromagnetic induction;inductive crucible furnace;dispersion of the magnetic flux;shading;induction heating;inductive cook
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na teorii ohřevu elektromagnetickou indukcí, obsahu také teoretický popis vzniku magnetických polí. Další část práce se zabývá indukčními kelímkovými peci, vznikem rozptylového magnetického toku a možnostmi jeho potlačení. V měřícím pokusu se sleduje indukční vařič a měří se magnetické pole v jeho okolí, když je vařič v provozu. Na závěr je zmínka o využití rozptylového toku v praxi.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the theory of electromagnetic induction heating, the contents also the theoretical description of the creation of magnetic fields. Another part of the work deals with inductive crucible furnace, the emergence of the dispersion of the magnetic flux and its suppression. In the measuring experiment follows the induction stove and measure the magnetic field in the vicinity when the stove is in operation. At the conclusion of the mention of the use of the lens of the flow in the practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Marinak.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
067054_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,72 kBAdobe PDFView/Open
067054_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,99 kBAdobe PDFView/Open
067054_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.