Title: Spínání kompenzačních kondenzátorů
Other Titles: Power-factor correction capacitors switching
Authors: Voráček, Tomáš
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vykuka Roman, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23107
Keywords: kompenzace jalového výkonu;účiník;kompenzační kondenzátor;ochranná tlumivka;kondenzátorový stykač;spínání;simulace
Keywords in different language: power factor correction;power factor;non-detuned and detuned capacitor;protection reactor;capacitor switching contactor;switching;simulation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na spínací děje při připínání kompenzačních kondenzátorů a chráněných kompenzačních sekcí. Teoretická část popisuje základy kompenzace, technické prostředky používané ke kompenzaci, způsoby řízení a matematický popis spínacích dějů. V praktické části jsou namodelovány spínací děje s různými počátečními podmínkami pro konkrétní případ.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on switching processes during capacitor or protected switching capacitors for power factor correction and detuned capacitor banks. The theoretical part describes the basics of power factor correction, the technical devices used to compensate, control methods and mathematical description of switching processes. In the practical part there are modelled switching processes with different initial conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Spinani kompenzacnich kondenzatoru.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFView/Open
067057_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,62 kBAdobe PDFView/Open
067057_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,38 kBAdobe PDFView/Open
067057_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.