Title: Studie vypínací schopnosti vypínačů vn/zvn
Other Titles: Study of breaking capability of circuit breakers at various voltage levels
Authors: Kopačka, Pavel
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Adámek Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23109
Keywords: vypínače;vypínací charakteristika;zhášecí komora;zotavené napětí;průrazné napětí;plyn sf6
Keywords in different language: circuit breaker;tripping characteristic;quenching chamber;recovery voltage;breakdown voltage;gas sf6
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vypínací schopnost výkonových vypínačů s pohledu vypínacích charakteristik. Úvodní část práce obsahuje teoretický rozbor spínacího oblouku, výkonových vypínačů a spínací děj. Druhá část práce se věnuje popisu vypínacích charakteristik vypínačů a jejich ovlivnění zhášecí komorou z prostorového hlediska a časového na základě jednotlivých intervalů spínacího děje a sítě.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the breaking capacity of circuit breakers focused on tripping characteristics. In the rst part is contained a theoretical analysis of switching arc, circuit breakers and switching process. The second part is focused on the tripping characteristics description of circuit breakers inuenced by quenching chamber based on time intervals of swiching process and electricity network
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_pavel_kopacka.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
067059_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,63 kBAdobe PDFView/Open
067059_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,35 kBAdobe PDFView/Open
067059_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.