Title: Vliv Halbachova pole na magnetické pole FSPM strojů
Other Titles: The effect of the Halbach array on FSPM machine magnetic field
Authors: Hulec, Martin
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23113
Keywords: halbachovo pole;fspm stroj;stroj se spínaným tokem a permanentními magnety;femm;magnetické pole
Keywords in different language: halbach array;fspm machine;flux-switching permanent magnet machine;femm;magnetic field
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na stroje se spínaným tokem a permanentními magnety (FSPM) a možnosti ovlivnění magnetické indukce ve vzduchové mezeře těchto strojů pomocí Halbachovy soustavy magnetů. Vysvětluje principy Halbachova pole a FSPM strojů, uvádí jejich aplikace a možný vývoj. Dále je zaměřena na vytvoření modelu FSPM stroje s konfigurací Halbachovo soustavy permanentních magnetů, aby bylo ověřeno, zda se zvýší či sníží magnetická indukce ve vzduchové mezeře FSPM stroje.
Abstract in different language: The bachelor theses aims at the FSPM machines and the change of magnetic induction in the air gap of the FSPM machines using the Halbach array. It explains principles of FSPM machine and Halbach array, their applications and possible development. The theses is also focused on creating of a model of FSPM machine with configuration of permanent magnets in Halbach array, to increase, or decrease, the magnetic induction in the air gap of the FSPM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Hulec.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
067066_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,89 kBAdobe PDFView/Open
067066_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,51 kBAdobe PDFView/Open
067066_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.