Title: Výpočtový software ventilace a oteplení synchronních strojů
Other Titles: Calculation software of ventilation and heating of synchronous machine
Authors: Kopačka, Jan
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23116
Keywords: synchronní stroj;oteplení;tepelná síť;tepelný odpor;matlab;gui
Keywords in different language: synchronous machine;temperature rise;thermal network;thermal resistance;matlab;gui
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje výpočtu oteplení synchronního stroje s permanentníma magnety pomocí metody náhradní tepelné sítě. Hlavní část této práce je vytvoření výpočtového programu ventilace a oteplení stroje s grafickým uživatelským rozhraním v softwarovém prostředí Matlab.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the calculation warming synchronous machine with permanent magnet. For a calculation is used a method of replacement heating network. The main part of this work is developing a program of ventilation and warming the machine with graphical user interface in software Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
067072_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,84 kBAdobe PDFView/Open
067072_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,82 kBAdobe PDFView/Open
067072_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.