Title: Využití krokových motorů
Other Titles: The usage of stepper motors
Authors: Čelovský, Filip
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Laksar Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23117
Keywords: krokové motory;konstrukce;permanentní magnet;elektromagnet;moment;stator;rotor;model;metoda konečných prvků
Keywords in different language: stepper motor;construction;permanent magnet;electromagnet;moment;stator;rotor;model;finite element method
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití krokových motorů v praxi, popis jejich konstrukce a druhů. Použití krokových motorů, dále také vytvoření modelů krokových motorů s permanentními magnety a bez permanentních magnetů. V závěru bych rád provedl diskuzi výsledků jednotlivých modelů krokových motorů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the use of stepper motors in practice, a description of their structure and design possibilities. The use of a stepper motor, also the creation of models of stepper motors with permanent magnets and without permanent magnets. In conclusion, I would like to made the discussion of the results of individual models of stepper motors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce 2K16.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
067073_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,28 kBAdobe PDFView/Open
067073_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,47 kBAdobe PDFView/Open
067073_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.