Title: Vývoj aplikace pro výuku regulační techniky
Other Titles: Development of Application for Control Systems Teaching
Authors: Špeta, Václav
Advisor: Kroneisl Michal, Ing.
Referee: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23120
Keywords: p-regulátor;pi-regulátor;regulační technika;regulace;aplikace;matlab;frekvenční charakteristiky;stabilita;uzavřená smyčka
Keywords in different language: p-controller;pi-controller;control technology;regulation;application;matlab;frequency characteristics;stability;closed loop
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tvorbu uživatelsky přívětivé aplikace v prostředí MATLAB pro výuku předmětu regulační techniky.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on creating a user-friendly application in MATLAB for teaching the subject of control technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vaclav Speta.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
067076_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,38 kBAdobe PDFView/Open
067076_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,78 kBAdobe PDFView/Open
067076_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.