Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKadlec Petr, Ing.
dc.contributor.authorČerný, Patrik
dc.contributor.refereeHahn Pavel, Ing.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T08:18:38Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:18:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-1
dc.identifier67144
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23150
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití termoplastů v elektroizolačních systémech. V práci je shrnuto základní dělení polymerů a postupy jejich výroby. Dále jsou podrobněji rozvedeny základní technologie zpracování termoplastů. Významná část bakalářské práce je věnována typickým zástupcům termoplastů, přičemž pozornost je věnována především termoplastům uplatňovaným v elektroizolačních systémech. Další část pojednává o chování termoplastů v elektrickém poli. Na teoretický rozbor chování termoplastů v elektrickém poli navazuje část praktická, v rámci které bylo realizováno měření dielektrických vlastností vybraných vzorků polárních a nepolárních termoplastů.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdielektrikumcs
dc.subjectdielektrická spektroskopiecs
dc.subjectelektroizolační systémcs
dc.subjectizolantcs
dc.subjectnepolární termoplastcs
dc.subjectpolymercs
dc.subjecttermoplastcs
dc.subjectpolyetylencs
dc.subjectpolyvinylchloridcs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectpolární termoplastcs
dc.subjectrelativní permitivitacs
dc.titleTermoplasty využívané v elektroizolačních systémech a jejich dielektrické vlastnostics
dc.title.alternativeThermoplastics for electrical insulation systems and their dielectric propertiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis presents the thermoplastic utilization in an electrical insulation systems. This work summarizes the basic division of polymers and their manufacturing. Furthermore there are described basic technologies used for the thermoplastic processing. A substantial part of my thesis is focused on typical representatives of thermoplastics, which are used for electrical insulation systems. Another part is about the behavior of thermoplastic in an electrical field. The theoretical part of my work results in the practical part of this thesis, in which there were measured dielectric properties of chosen polar and non-polar thermoplastics.en
dc.subject.translateddielectricen
dc.subject.translateddielectric spectroscopyen
dc.subject.translatedelectrical insulation systemen
dc.subject.translatedinsulationen
dc.subject.translatednon-polar thermoplasticen
dc.subject.translatedpolymeren
dc.subject.translatedthermoplasticen
dc.subject.translatedpolyethyleneen
dc.subject.translatedpolyvinyl chlorideen
dc.subject.translatedpolarizationen
dc.subject.translatedpolar thermoplasticen
dc.subject.translatedrelative permittivityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cerny.pdfPlný text práce13,05 MBAdobe PDFView/Open
067144_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,78 kBAdobe PDFView/Open
067144_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,21 kBAdobe PDFView/Open
067144_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.