Title: Využití animací při výuce
Other Titles: Animation in Education
Authors: Kruml, David
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Šimota Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23154
Keywords: animace;ms powerpoint;synfig studio;sothink swf quicker;adobe flash professional cs6;rozhodovací procesy;rozhodovací strom.
Keywords in different language: animation;ms powerpoint;synfig studio;sothink swf quicker;adobe flash professional cs6;decision making;tree of decision.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití animací při výuce. Jsou v ní rozebrána možná úskalí používání animací při studiu. Dále jsou také zhodnoceny přínosy animací pro studenty i pro přednášející. Animace nabízí možnosti propojení obrazového vnímání s možností využít tento studijní materiál opakovaně. Práce porovnává jednotlivá vývojová prostředí pro tvorbu animací. Po výběru vhodného editoru je navržena výuková animace k tématu "Rozhodovacích procesů" a "Rozhodovacích stromů". Téma je v práci taktéž stručně přiblíženo. Následně je věnován prostor samotné realizaci ukázky výukové animace na dané téma.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the possibilities of use animations in education. There is discussed and analyzed animation in education. Animation offers the possibility of connection visual perception with the possibility to use this study material repeatedly. Thesis compares software for creating animations. The final part describes the design and realization of "Decision Tree" animation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kruml_11_2_1.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
067149_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,56 kBAdobe PDFView/Open
067149_oponent.pdfPosudek oponenta práce501,62 kBAdobe PDFView/Open
067149_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.