Title: Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory
Other Titles: Design of vee engine with linear electromagnetic actuators
Authors: Lufinka, Martin
Advisor: Mach František, Ing. Ph.D.
Referee: Kotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23183
Keywords: motor;elektromagnetický aktuátor;statická charakteristika;cívka;jádro;hřídel;spínač;konstrukce;síla;magnetické pole.
Keywords in different language: motor;electromagnetic actuator;static characteristic;coil;armature;shaft;switch;construction;force;magnetic field.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem prototypu vidlicového motoru se dvěma lineárními elektromagnetickými aktuátory. Jedná se zejména o návrh mechanické konstrukce, přídavné konstrukce potřebné k řízení a návrh samotných aktuátorů, ale práce se stručněji zabývá také problematikou řízení a to hlavně elektronickými spínači. Algoritmus řízení je pouze stručně popsán. Dále je zde řešena praktická výroba prototypu a jeho experimentální ověření.
Abstract in different language: The bachelor theses presents a complex design of the prototype V-engine with two linear electromagnetic actuators. These include the design of mechanical construction, additional structures for control and design of actuators themselves. But work also briefly deals with the issue of control and especially electronic switches. The control algorithm is only briefly outlined. There is also dealth with the prototype practical production and its experimental verification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Lufinka_Navrh vidlicoveho motoru s linearnimi elektromagnetickymi aktuatory.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
066976_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,54 kBAdobe PDFView/Open
066976_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,66 kBAdobe PDFView/Open
066976_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.