Title: Prezentační systém na bázi smart TV přijímačů
Other Titles: Presentation System Based on the Smart TV
Authors: Šelmek, Tomáš
Advisor: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23185
Keywords: dlna;upnp;plex;serviio;ps3 media server;ums;windows media player;subsonic;windows 10
Keywords in different language: dlna;upnp;plex;serviio;ps3 media server;ums;windows media player;subsonic;windows 10.
Abstract: Tato práce se zabývá vyuţitím chytrých TV jako inteligentních nástěnek. Je zde popsána technologie DLNA. Jsou zde popsány standardy a protokoly pouţívané v počítačových sítích, na kterých je technologie DLNA koncipována. Jsou zde uvedeny specifikace technologie DLNA, omezení a moţnosti. Dále jsou zde porovnány vybrané aplikace pro vytváření media serveru a aplikace pro vzdálené ovládání zobrazovače médií. Poslední částí práce je návrh prezentačního systému pro 7 nadzemní patro.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the using of smart TVs as smart boards. There is description of DLNA technology and standards and protocols used in computers networks of which are the technology DLNA conceived. There are specifications of DLNA technology, limitations and options. Next there are compared selected applications for creating media server and application for remote control media renderer. The last part is about proposal of system for slideshow for 7. overground floor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Selmek_DLNA.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
066978_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,7 kBAdobe PDFView/Open
066978_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,58 kBAdobe PDFView/Open
066978_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.