Název: Islámský modernismus v Egyptě.
Další názvy: Islamic Modernism in Egypt.
Autoři: Kondrys, Jan
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Písařová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2320
Klíčová slova: Islám;Islámský modernismus;Egypt;Rifá´a Ráfi at-Tahtáwí;Muhammad Abduh;Qásim Amín;Alí Abd ar-Ráziq;Mahmúd Šaltút;reformismus;19. století;20. století.
Klíčová slova v dalším jazyce: Islam;Islamic modernism;Egypt;Rifa´a Rafi at-Tahtawi;Muhammad Abduh;Qasim Amín;Ali Abd ar-Raziq;Mahmud Shaltut;reformism;19th century;20th century.
Abstrakt: Tato práce se pokouší mapovat klíčové myšlenky a argumenty představitelů islámského modernismu v Egyptě.Cílem je představit reprezentativní vzorek modernistických náboženských postojů v Egyptě, nejlidnatější arabské zemi, jež je již téměř po dvě století předním centrem rozmanitých podob moderního islámského myšlení. Na omezeném prostoru nebylo možné podat vyčerpávající souhrnné dějiny egyptského islámského modernismu, rozhodl jsem se proto raději učinit užší výběr několika ústředních postav tohoto směru (Rifá´a Ráfi at-Tahtáwí, Muhammad Abduh, Qásim Amín, Alí Abd ar-Ráziq, Mahmúd Šaltút), a v postupném sledu analyzovat jejich díla a hlavní myšlenky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis tries to map Egyptian representatives of Islamic modernism crucial ideas and arguments. What I meant to do is to introduce a representative sample of modernistic religious attitudes in Egypt, the most populous Arabian country, in the past two centuries the foremnost centre of modern Islamic thought. Within a limited range it was not possible to present an exhaustive overall history of Egyptian Islamic modernism, and so I opted rather for some selected men of stature, representing this tendency (Rifa´a Rafi at-Tahtawi, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Ali Abd ar-Raziq, Mahmúd Shaltut) and analyze their works and most important thoughts in turn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kondrys DP- Islamsky modernismus v Egypte.pdfPlný text práce830,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondrys_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondrys_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondrys.pdfPrůběh obhajoby práce154,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.