Title: Implementace systému řízení rizik v podniku
Other Titles: The implementation of a risk management system in a company
Authors: Hovorková, Kamila
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bultas Miloslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23209
Keywords: střednědobý plán;analýza prostředí;riziko;řízení rizik;identifikace rizik;hodnocení rizik;ošetření rizik;monitorování rizik;implementace
Keywords in different language: mid-range plan;environmental analysis;risk;risk management;risk identification;risk assessment;treatment;risk monitoring;implementation
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na implementaci systému řízení rizik v podniku Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. působícím v odvětví výroby stavebních strojů. Střednědobý strategický plán je rozebrán na základě analýzy vnitřního a vnějšího okolí a na tomto základě posouzen potenciál naplnění plánu. Následně je popsán proces řízení rizik, kde jsou rizika identifikována, hodnocena, navržena k ošetření a v poslední řadě monitorována. V systému řízení rizik jsou nalezena slabá místa, pro která jsou na závěr podány návrhy jejich ošetření na základě implementace některých, podnikem vynechaných, kroků procesu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the implementation of a risk management system in the company Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. involved in the production of construction machinery. Mid-range strategic plan is analyzed based on the analysis of internal and external environment of the company and the basis is used for evaluation of its accomplishment. After that is described the risk management process, where risks are identified, evaluated, the corresponding measures of their treatment are suggested and, finally, the risks are monitored and treated. For the weak points recognized in the current risk management system the thesis recommends its improvements based on the implementation of some process steps, which were until now omitted by the company DBM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hovorkova_2016.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hovorkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce678,77 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hovorkova_OP.pdfPosudek oponenta práce777,37 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hovorkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.