Title: Substituty služeb mobilních operátorů
Other Titles: Substitutes of the services of mobile operators (finding, identifying their market/user potential)
Authors: Jůdl, Roman
Advisor: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23219
Keywords: substituty služeb mobilních operátorů;komunikační aplikace;mobilní aplikace;popularita komunikačních aplikací;historie mobilních telefonů
Keywords in different language: substitutes of the services of mobile operators;communication applications;mobile applications;popularity of communication applications;history of mobile phones
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá tématem substitutů služeb mobilních operátorů. Tyto substituty, resp. komunikační aplikace dlouhodobě nabývají na popularitě a ovlivňují způsob, jakým mezi sebou lidé komunikují. Výstupem práce je zjištění kvality vybraných substitutů a identifikace jejich tržního/uživatelského potenciálu. Kvalita komunikačních aplikací byla zjišťována testováním podle předem stanovených parametrů a výzkumným šetřením realizovaným pomocí online dotazování, jehož prostřednictvím byly zjišťovány také preference spotřebitelů na českém trhu v oblasti používání substitutů služeb mobilních operátorů.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis deals with the issue of substitutes of the services of mobile operators. These substitutes, respectively communication applications are gaining in popularity in the long term and influence the way how people communicate with each other. The outcome of this thesis is determination of quality of selected substitutes and identification of their market/user potential. Quality of communication applications was evaluated by testing according to predetermined parameters and research realized through online survey, through which also consumer preferences in the Czech market in the use of substitutes of the services of mobile operators were identified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Judl K13N0075P diplomova prace.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Judl_v.pdfPosudek vedoucího práce547,23 kBAdobe PDFView/Open
Judl_O.pdfPosudek oponenta práce672,2 kBAdobe PDFView/Open
Judl_P.pdfPrůběh obhajoby práce204,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.