Název: Akkadské právní texty
Další názvy: Akkadian legal texts
Autoři: Koczó, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2322
Klíčová slova: Mezopotámie;mezopotámské obyvatelstvo;akkadština;společenské třídy v Mezopotámii;zásady akkadského práva;výkon spravedlnosti;písařské školy;Chammurapiho zákoník;zákony z Ešnunny;středoasyrské zákony;předpisy asyrských vladařů pro palác a harém
Klíčová slova v dalším jazyce: Mesopotamia;criminal law;civil law;principles of akkadian law;mesopotamian judicial system;scribal schools;laws of Eshnunna;Code of Hammurabi;middle assyrian laws;middle assyrian palace decrees;akkadian cuneiform script
Abstrakt: Práce podává ucelený přehled o vzniku a vývoji akkadského práva. Popisuje a charakterizuje jednotlivé dochované právní památky. Dále se zabývá právními zásadami a ve stručnosti pojednává o historii území, mezopotámské společnosti a jejím třídním složení. Na závěr diplomová práce uvádí druhy trestných činů, jejich stíhání a popisuje následný výkon spravedlnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis gives a comprehensive overview of the formation and development of Akkadian law. It describes and characterizes the various legal preserved monuments. It also deals with the sources of the law and legal principles and briefly discusses about the history of the territory, about the Mesopotamian society and their social classes. Finally thesis explains the types of crimes, their prosecution and describes the Mesopotamian judicial system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Akkadske pravni texty.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koczo_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koczo_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koczo.pdfPrůběh obhajoby práce143,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.