Title: Akkadské právní texty
Other Titles: Akkadian legal texts
Authors: Koczó, Pavel
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2322
Keywords: Mezopotámie;mezopotámské obyvatelstvo;akkadština;společenské třídy v Mezopotámii;zásady akkadského práva;výkon spravedlnosti;písařské školy;Chammurapiho zákoník;zákony z Ešnunny;středoasyrské zákony;předpisy asyrských vladařů pro palác a harém
Keywords in different language: Mesopotamia;criminal law;civil law;principles of akkadian law;mesopotamian judicial system;scribal schools;laws of Eshnunna;Code of Hammurabi;middle assyrian laws;middle assyrian palace decrees;akkadian cuneiform script
Abstract: Práce podává ucelený přehled o vzniku a vývoji akkadského práva. Popisuje a charakterizuje jednotlivé dochované právní památky. Dále se zabývá právními zásadami a ve stručnosti pojednává o historii území, mezopotámské společnosti a jejím třídním složení. Na závěr diplomová práce uvádí druhy trestných činů, jejich stíhání a popisuje následný výkon spravedlnosti.
Abstract in different language: This thesis gives a comprehensive overview of the formation and development of Akkadian law. It describes and characterizes the various legal preserved monuments. It also deals with the sources of the law and legal principles and briefly discusses about the history of the territory, about the Mesopotamian society and their social classes. Finally thesis explains the types of crimes, their prosecution and describes the Mesopotamian judicial system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akkadske pravni texty.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Koczo_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,25 kBAdobe PDFView/Open
Koczo_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,01 kBAdobe PDFView/Open
Koczo.pdfPrůběh obhajoby práce143,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.