Title: Výzkum venkovní reklamy ve vybraném městě
Other Titles: The reasearch of outdoor advertising in the selected city
Authors: Korbelová, Edita
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Čechurová Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23223
Keywords: výzkumné šetření;venkovní reklama;mobilita;české budějovice
Keywords in different language: research survey;outdoor advertising;mobility;české budějovice
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem venkovní reklamy ve třech vybraných lokalitách města České Budějovice. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem je vytvořit teoretický podklad týkající se marketingu a venkovní reklamy a dále na toto téma realizovat výzkumné šetření v Českých Budějovicích a prezentovat informace o stavu reklamních nosičů v oblasti OOH reklamy. Teoretický podklad týkající se marketingové komunikace, OOH reklamy a výzkumu jako takového, je zpracován v teoretické části této práce. Výzkumné šetření, včetně podrobného výstupu zjištěných informací v podobě výzkumné zprávy, jsou uvedeny v části empirické. Podkladem pro návrh výzkumu a jeho realizaci byla odborná publikace společnosti ESOMAR, která byl vydána v roce 2009 jako přehledný dokument představující jednotnou metodiku měření zásahu u nosičů venkovní reklamy.
Abstract in different language: This diploma thesis engages in research into outdoor advertising in three selected localities of the city of České Budějovice. It is divided into two parts theoretical and empirical. The main aim of the thesis is to create a theoretical foundation applied to the marketing of outdoor advertising and also to realize research survey in České Budějovice and present information about the state of advertising media in the field of OOH advertising. The theoretical foundation concerning the marketing communication, OOH advertising and the research itself is formulated in the theoretical part of this thesis. The research survey, including a detailed output of the obtained information in the form of a research report is stated in the empirical part. The basis for the research design and realization was ESOMAR's specialist publication published in 2009 as an organized document representing unified methodology of measuring outdoor advertising media exposure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Edita_KORBELOVA.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Korbelova_V.pdfPosudek vedoucího práce699,67 kBAdobe PDFView/Open
Korbelova_O.pdfPosudek oponenta práce556,25 kBAdobe PDFView/Open
Korbelova_P.pdfPrůběh obhajoby práce183,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.