Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorValtová, Monika
dc.contributor.refereeNováková Michaela, Ing.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:09Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:21:09Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier62419
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23267
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na účetní systémy IAS/IFRS a US GAAP. První část práce charakterizuje oba účetní systémy, jejich vznik, vývoj a představuje hlavní orgány, které se podílely či stále podílejí při tvorbě standardů. Druhá část práce analyzuje vývojové tendence před rokem 2002 a následně po roce 2002. Dále definuje jednotlivé společné projekty Rad IASB a FASB vzniklých během procesu konvergence. Poslední část práce přináší přehledné zpracování nových standardů a novelizací včetně možného vlivu na účetní výkaznictví podniků Evropské unie. Závěr shrnuje problematiku světových účetních systémů a posuzuje nejvýznamnější nově vydané standardy IFRS a jejich dopad na subjekty v Evropské unii.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectiascs
dc.subjectifrscs
dc.subjectus gaapcs
dc.subjectkonvergencecs
dc.subjectstandardycs
dc.subjectiasbcs
dc.subjectfasbcs
dc.subjectnovelizacecs
dc.subjectspolečné projektycs
dc.subjecteucs
dc.titleVývojové tendence Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a US GAAPcs
dc.title.alternativeTrends in Development of International Accounting Standards IAS/IFRS and US GAAPen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on international accounting standards IAS/IFRS and US GAAP. The first part of the work describes both accounting systems including their origin, evolution over time and the main bodies which have participated in creating standards. The next part analyzes development trends in the aforementioned standards before 2002 and after 2002. The thesis further defines the most important joint projects of IASB and FASB that emerged during the convergence process. The last part of the thesis provides a complex overview of all recently new standards and amendments and assesses their possible impact on financial reporting of European Union companies. The conclusion discusses the main challenges of the international accounting systems and provides summary of the most important recently issued IFRS standards which have the strongest influence on financial reporting of European Union companies.en
dc.subject.translatediasen
dc.subject.translatedifrsen
dc.subject.translatedus gaapen
dc.subject.translatedconvergenceen
dc.subject.translatedstandardsen
dc.subject.translatediasben
dc.subject.translatedfasben
dc.subject.translatedamendmentsen
dc.subject.translatedjoint projectsen
dc.subject.translatedeuen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Valtova_Monika.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
pv valtova.pdfPosudek vedoucího práce616,37 kBAdobe PDFView/Open
po valtova.pdfPosudek oponenta práce789,41 kBAdobe PDFView/Open
valtova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce192,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.