Title: Financování sportu na příkladu konkrétní instituce
Other Titles: The financing of sport on the example of concrete institution
Authors: Korjenková, Aneta
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23271
Keywords: sport;financování sportu;loterie;dotace
Keywords in different language: sport;financing of sport;lottery;grant
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na financování sportu v České republice. První část práce analyzuje přínosy sportu pro stát. Praktická část je zaměřena na způsoby financování sportu v České republice. Největší pozornost je věnována státní podpoře a podpoře od sázkových a loterijních společností. V další části jsou analyzovány příjmy konkrétní instituce a následně provedena komparace financování sportu v ČR se zeměmi EU a Francií. Závěrečná část se týká zhodnocení problematiky financování sportu v České republice a jsou navržena vhodná řešení pro zlepšení situace.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the system of sport financing in the Czech Republic. First part analyzes benefity of sport for the state. The practical part is focused on financing of sport in the Czech Republic. The greatest attention is paid to the state aid and support from betting and lottery companies. The next part analyzes incomes of concrete institution. The next part analyzes financing of sport in the European Union. A more detailed comparison of sport funding is made with France. The final part contains an evaluation of this issue in the Czech Republic and suitable recommendations for improvement..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financovani sportu na prikladu konkretni instituce.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
pv Korjenkova.pdfPosudek vedoucího práce907,36 kBAdobe PDFView/Open
po korjenkova.pdfPosudek oponenta práce623,18 kBAdobe PDFView/Open
korjenkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce224,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.