Title: Fúze obchodních společností z účetního a daňového hlediska
Other Titles: Mergers from accounting and tax point of view.
Authors: Fuseková, Denisa
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23272
Keywords: fúze;rozhodný den fúze;zahajovací rozvaha;konsolidace;daně
Keywords in different language: merger;effective date of the merger;opening balanced sheet;consolidation;taxation
Abstract: Diplomová práce řeší fúze a jejich účetní a daňové aspekty dle platné legislativy České republiky. Práce má za cíl vytvořit metodiku pro řešení vnitrostátní fúze sloučením. V teoretické části je vysvětlena problematika spojování podniků, jejich ekonomická podstata, typy fúzí, motivy a rizika fúzí. Dále jsou uvedeny účetní a daňové aspekty fúze. V praktické části jsou představeny fúzující společnosti, projekt a harmonogram fúze. Následně je uvedeno účetní řešení fúze, způsob účtování o ocenění majetku na reálnou hodnotu, stanovení účetních odpisů, odloženého daňového závazku a metoda konsolidace účetních závěrek. U nástupnické společnosti jsou uvedené daňové dopady fúze, povinnost registrace k daním, podání daňového přiznání, oznamovací povinnost.
Abstract in different language: The Graduation Theses is targeted at mergers and their accounting and tax aspects from the Czech law point of view. The theses focuses on developing methodology for the solution of Czech mergers. In the theoretical part is explained the issue of the mergers, their economic substance, the types of merger, the motives and risks of the merger. The following are the accounting and tax aspects of mergers. In the practical part are presented merging companies, the project and schedule of merger. Then is stated accounting treatment of the merger, the method of accounting valuation at fair value, the calculation of accounting depreciation and deferred tax liability, methods of consolidating financial statements. Then are listed tax implications of the merger on the acquired company, the registration to the tax, filing tax returns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fusekova_2015.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
pv fusekova.PDFPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
po fusekova.PDFPosudek oponenta práce418,05 kBAdobe PDFView/Open
Fusekova.PDFPrůběh obhajoby práce285,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.