Název: Fúze obchodních společností z účetního a daňového hlediska
Další názvy: Mergers from accounting and tax point of view.
Autoři: Fuseková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23272
Klíčová slova: fúze;rozhodný den fúze;zahajovací rozvaha;konsolidace;daně
Klíčová slova v dalším jazyce: merger;effective date of the merger;opening balanced sheet;consolidation;taxation
Abstrakt: Diplomová práce řeší fúze a jejich účetní a daňové aspekty dle platné legislativy České republiky. Práce má za cíl vytvořit metodiku pro řešení vnitrostátní fúze sloučením. V teoretické části je vysvětlena problematika spojování podniků, jejich ekonomická podstata, typy fúzí, motivy a rizika fúzí. Dále jsou uvedeny účetní a daňové aspekty fúze. V praktické části jsou představeny fúzující společnosti, projekt a harmonogram fúze. Následně je uvedeno účetní řešení fúze, způsob účtování o ocenění majetku na reálnou hodnotu, stanovení účetních odpisů, odloženého daňového závazku a metoda konsolidace účetních závěrek. U nástupnické společnosti jsou uvedené daňové dopady fúze, povinnost registrace k daním, podání daňového přiznání, oznamovací povinnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The Graduation Theses is targeted at mergers and their accounting and tax aspects from the Czech law point of view. The theses focuses on developing methodology for the solution of Czech mergers. In the theoretical part is explained the issue of the mergers, their economic substance, the types of merger, the motives and risks of the merger. The following are the accounting and tax aspects of mergers. In the practical part are presented merging companies, the project and schedule of merger. Then is stated accounting treatment of the merger, the method of accounting valuation at fair value, the calculation of accounting depreciation and deferred tax liability, methods of consolidating financial statements. Then are listed tax implications of the merger on the acquired company, the registration to the tax, filing tax returns.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fusekova_2015.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv fusekova.PDFPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
po fusekova.PDFPosudek oponenta práce418,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fusekova.PDFPrůběh obhajoby práce285,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.