Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBauerová, Jitka
dc.contributor.refereeJandečka Miroslav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:15Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:21:15Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66837
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23277
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu vlivu řešení pohledávek po splatnosti na ekonomickou situaci a finanční výkaznictví věřitele dle právních předpisů České republiky a Německa. Podstatou analýzy řešení pohledávek po splatnosti byl přístup z právního, účetního a daňového hlediska. Z právního hlediska byl analyzován mimosoudní a soudní způsob vymáhání pohledávek. Analýza účetního řešení byla zaměřena na dodržování principu opatrnosti při finančním vykazování pohledávek. Z daňového hlediska byl posuzován dopad použitých nástrojů přeceňování do základu daně z příjmů účetní jednotky. Na základě analýzy řešení pohledávek po splatnosti u zvoleného podnikatelského subjektu byly identifikovány nedostatky a problémy stávajících řešení, byla navržena nová řešení, dvě řešení byla implementována v praxi. Výsledky implementace umožnily porovnání situace před a po implementaci. Dalším přínosem práce byla praktická komparace vybraných metod řešení pohledávek po splatnosti v obou zemích ve formě případových studií, která ukázala vliv odlišných způsobů řešení na ekonomickou situaci a finanční výkaznictví věřitele v České republice a ve Spolkové republice Německo.cs
dc.format142 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohledávky po splatnostics
dc.subjectopravné položkycs
dc.subjectodpiscs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectvymáhánícs
dc.titleŘešení pohledávek po splatnosti v České republice a Spolkové republice Německocs
dc.title.alternativeSolution of overdue debts in the Czech Republic and Germanyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my thesis, I focus on overdue receivables management analysis and its impact onto the creditor's economical situation and financial reporting according to Czech and German regulations. The basis of the analysis are legal, tax and accountancy aspects of overdue receivables management. In the legal aspect I analyse judicial and extrajudicial enforcement way of debt collection. The principle of prudence at company's financial reporting was analysed using the accountancy aspect. In the tax aspect my analysis focuses on impact of steps of repricing to the earning tax base. Based on the overdue receivables management analysis at a selected company I have identified weaknesses of a current solution's set up in the chosen company and based on this new improvements were suggested. Two of the suggested improvements were implemented. The results of this implementation allowed comparison of the situation before and after the improvements were installed. The following comparison of overdue receivables management methods between The Czech Republic and The Federal Republic of Germany showed different impact on financial reporting and economical situation of creditors in these to countries.en
dc.subject.translatedoverdue claimsen
dc.subject.translatedallowanceen
dc.subject.translateddepreciationen
dc.subject.translatedthe debtoren
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translatedcollectionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA na portal ZCU.pdfPlný text práce8,56 MBAdobe PDFView/Open
pv Baureova.pdfPosudek vedoucího práce779,18 kBAdobe PDFView/Open
po Bauerova.pdfPosudek oponenta práce645,45 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce305,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.