Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBěhounková, Markéta
dc.contributor.refereeMatoušková Andrea, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:15Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:21:15Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66838
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23278
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá komparací mzdového účetnictví v České republice a v Německu. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku mzdového systému jednotlivých zemích, respektive na stanovení hrubé mzdy, příslušných odvodů a výpočet čistého příjmu. Je rovněž provedena analýza vývoje obou mzdových systémů, které jsou následně porovnávány. V praktické části práce je pak analyzován systém odměňování konkrétního českého podniku. Součástí jsou též výpočty čisté mzdy českého a německého pracovníka s ohledem na počet vyživovaných dětí, které jsou dále předmětem srovnání. Závěr je zaměřen na zhodnocení obou systémů.cs
dc.format113 s. (157 786 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmzdový systémcs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectdaň z příjmůcs
dc.subjectpočet vyživovaných dětícs
dc.titleKomparace mzdového účetnictví ČR a Německacs
dc.title.alternativeComparison of wages accounting of the Czech Republic and Germanyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma work deals with comparison of wages accounting in the Czech Republic and Germany. The theoretical part focuses on the characteristics of the payroll system of each country, or more precisely on the determination of gross pay, deductions and calculation of net income. It also includes an analysis of development of both payroll systems, which are subsequently compared. The practical part analyses the system of remuneration of a particular Czech firm. It also includes a net pay calculation of a Czech and a German worker regarding the number of dependent children, which is the subject of comparison. Final part is focused on assessment of both systems.en
dc.subject.translatedpayroll systemen
dc.subject.translatedwagesen
dc.subject.translatedincome taxen
dc.subject.translatednumber of dependent childrenen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Behounkova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
pv Behounkova.pdfPosudek vedoucího práce828,54 kBAdobe PDFView/Open
po Behounkova.pdfPosudek oponenta práce670,81 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce265,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.