Title: Analýza vývoje nákladů na údržbu vozidel v závislosti na počtu ujetých kilometrů
Other Titles: Analysis of the maintenance costs of vehicles depending on the kilometrage
Authors: Luhan, Jonáš
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Ducz Luděk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23291
Keywords: náklady;účetnictví;kalkulace;rozpočet
Keywords in different language: costs;accounting;costing;budget
Abstract: Předložená diplomová práce na téma "Analýza vývoje nákladů na údržbu vozidel v závislosti na počtu ujetých kilometrů" se zabývá efektivním řízením podnikových nákladů v systému účetních informací. Zobrazuje možnosti členění podnikových nákladů a metod jejich řízení. Cílem práce je vytvoření analýzy vývoje nákladů v závislosti na vytvořeném výkonu v konkrétním podniku. Na základě této analýzy jsou vytvořeny návrhy na efektivnější řešení nákladového řízení.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the analysis of dependence between a vehicle maintenance cost development and the amount of kilometers travelled. The work deals with an effective management of corporate cost in the accounting information system and shows a possible division of corporate costs and methods how to manage them. The aim of the work is to analyse corporate cost development and its dependence on the value added to the firm. Based on the analysis there are reccomendations how to manage corporate costs more effectively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-luhan.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
po luhan.pdfPosudek oponenta práce516,76 kBAdobe PDFView/Open
luhan pv.pdfPosudek vedoucího práce471,53 kBAdobe PDFView/Open
luhan obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce194,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.