Title: Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of working capital in a selected company
Authors: Mašková, Magdalena
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Pechová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23293
Keywords: controlling;pracovní kapitál;finanční řízení;efektivita
Keywords in different language: controlling;working capital;financial management;effectiveness
Abstract: Diplomová práce se na základě teoretických předpokladů zaměřuje na oblast controllingu pracovního kapitálu, jeho funkce a cíle, které jsou podkladem pro provedení analýzy controllingových aktivit podniku PEARTEC s.r.o. Empirická část práce charakterizuje vybraný podnik, jeho činnosti podnikání a společně s výpočty finančních ukazatelů v letech 2012-2015 tvoří podklad pro zhodnocení efektivity finančního řízení. V poslední části práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení controllingových aktivit pracovního kapitálu ve vybraném podniku.
Abstract in different language: Based on theoretical assumptions the thesis is focused on controlling of working capital, its functions and targets, which are the basis for the analysis of the PEARTEC´s Ltd. controlling activities. The empirical part of the thesis characterizes the selected company, its business activities and together with calculations of financial indicators in the years 2012-2015 builds the basis for evaluation of the effectiveness of financial management. The last part includes suggestions for an improvement of working capital activities in selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maskova_M_K14N0080P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
pv maskova.pdfPosudek vedoucího práce585,06 kBAdobe PDFView/Open
po maskova.pdfPosudek oponenta práce474,92 kBAdobe PDFView/Open
maskova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce280,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.