Title: Kvalita vnitropodnikových směrnic vybrané organizace
Other Titles: Quality of internal directives in the particular organization
Authors: Lajdová, Jana
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Kříž Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23310
Keywords: směrnice;příspěvková organizace;revize;právní předpisy
Keywords in different language: directive;state-funded institution;revision;statutory instrument
Abstract: Častým problémem účetních jednotek je nejednoznačnost, nesystematičnost a nelogičnost vnitropodnikových směrnic. Některé směrnice organizacím dokonce chybí, některé postrádají stručnost nebo nejsou aktualizovány dle platných právních předpisů. Praktická část práce je proto zaměřena na revizi a návrhy na zlepšení vnitropodnikových směrnic a to ve 4. základní škole Cheb, příspěvkové organizaci. Teoretická část vysvětluje smysl tvorby vnitropodnikových směrnic, vymezuje legislativní rámec jejich tvorby a jejich formální náležitosti. Zabývá se procesem tvorby a procesem revize směrnic. Výstupem práce je úprava části směrnic, jejich doplnění nebo rovnou přepracování celé směrnice, vytvoření nových chybějících směrnic a další návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: Ambiguity, unsystematic character and illogicality are common problems in accounting units. Some organizations don´t have any necessary directives, some directives are lacking in brevity or they aren´t updated by valid statutory instruments. That´s why is practical part of this thesis focused on revision and improvement proposals of internal directives in 4. primary school in Cheb, state-funded institution. The theoretical part explains the meaning of creating internal directives, delimit legislative sphere of their creating and decribe their formal requirement. It occupies with proces of creating and proces of revising directives. The outputs of thesis are adaptation of needful parts of directives, theirs addition or reworking the whole of directive, making new missing directives and improvement proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moje diplomka formatovana pracuji se zadanim.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
po lajdova.pdfPosudek oponenta práce447,51 kBAdobe PDFView/Open
pv lajdova.pdfPosudek vedoucího práce556,86 kBAdobe PDFView/Open
lajdova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce179,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.