Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational processes in a company
Authors: Trubková, Hana
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23337
Keywords: vzdělávací procesy;podnikové vzdělávání;odborní pracovníci;rozvoj zaměstnanců;kvalifikace
Keywords in different language: educational processes;education in business;professionals;employee development;qualification
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vzdělávání ve vybrané stavební firmě. Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit systém vzdělávání ve vybrané firmě a v případě zjištění nedostatků navrhnout opatření, která by současnou situaci zlepšila. K analýze bylo zvoleno dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého měli zaměstnanci možnost vyjádřit svůj názor na vzdělávání procesy ve firmě. Následně byla z výsledků šetření vypracována analýza silných a slabých stránek. Z nejzávažnějších slabých stránek byla navržena opatření.
Abstract in different language: Presented work is focused on education in selected construction company STAMOZA společnost s ručením omezeným. The main purpose of bachelor thesis is analyze and evaluate the educational system and methods used in selected company, and to propose the measures to improve the current situation. The form of analysis was based on the employee survey. Employees got the opportunity to express their view on education processes in the company. The results of investigaton helped to appear strengths and weaknesses of the educational system. The most serious results led to the new ideas enhancing employees satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trubkova Hana_K13B0020K.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Trubkova H. - V.PDFPosudek vedoucího práce621,33 kBAdobe PDFView/Open
Trubkova H. - O.PDFPosudek oponenta práce714,39 kBAdobe PDFView/Open
Trubkova H. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce187,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.