Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKrálíková, Markéta
dc.contributor.refereeSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:44Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:22:44Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier66725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23368
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je "Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku". Předložená bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost vnějších a vnitřních zákazníků a možnosti posílení konkurenceschopnosti českého výrobce a dodavatele pečiva a cukrovinek společnosti Tritia, spol. s r. o. Bakalářská práce obsahuje dvě části. První část je teoretická a zahrnuje celkem pět kapitol. Je zpracována na základě odborné literatury. Druhá část je praktická a zahrnuje celkem pět kapitol. Je zpracována na základě analýzy spokojenosti vnitřních a vnějších zákazníků podniku prostřednictvím dotazníkového šetření. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout ekonomicky výhodná opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniku. Dílčím cílem je identifikovat silné a slabé stránky podniku v rámci spokojenosti jejich vnějších a vnitřních zákazníků.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66725-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcrmcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.titleŘízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podnikucs
dc.title.alternativeCustomer relationship management and its importance for strengthening for the competitiveness of the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the Bachelor thesis is "Customer relationship management and its importance for strengthening for the competitiveness of the company". This Bachelor thesis is aimed to the internal and external customers´ satisfaction as well as the possibility to increase the competitiveness of Czech manufacturer and supplier of the bakery and confectionery goods, Tritia, spol. s r. o. company. This Bachelor thesis consists of two parts. The first part is theoretical and includes five chapters. It is based on the profesional literature. The second part is practical and includes five chapters. It is based on the analysis of the internal and external customer´s satisfaction through company survey. The main objective of the Bachelor thesis is to devise economically advantageous measures to strengthen the competitiveness of the company. The partial objective is to identify the strong and weak aspects of the internal and external customer´s satisfaction.en
dc.subject.translatedcrmen
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translatedcompetitivenessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kralikova Marketa.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Kralikova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce613,36 kBAdobe PDFView/Open
Kralikova M. - O.PDFPosudek oponenta práce673,75 kBAdobe PDFView/Open
Kralikova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce290,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.