Title: Event management
Other Titles: Event management
Authors: Mátl, Filip
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23420
Keywords: marketing;event marketing;marketingová komunikace;event marketingová událost neboli event
Keywords in different language: marketing;event marketing;marketing communication;event
Abstract: Bakalářská práce se věnuje marketingu a marketingové komunikaci, především však event marketingu a jeho zařazení do komunikačního mixu firmy. Teoretická část této práce čerpá z odborné literatury a zpracované informace jsou následně využity a aplikovány v praktické části práce. V praktické části je ucelený popis firmy, analýza a hodnocení použití event marketingových událostí firmy, která se zabývá výrobou a tavením čediče. Představeny dosavadní event marketingové události firmy a z nich vycházející zpracování event marketingové události. Zpracování události rozděleno do dvou částí a to na plánovací část a poté na část realizační. V plánovací části zpracování kompletních příprav eventu, sestavení harmonogramu a všech přípravných aktivit. V realizační části práce sepsán celkový průběh eventu, zhodnocení naplnění cílů a finančního zhodnocení události. V závěru práce pak zpracována zlepšující opatření pro plánování budoucích eventů.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on marketing and marketing communication, especially on event marketing and its inclusion into communication mix of the firm. The theoretical part of the thesis draws from the professional literature and the processed information is used and applied in the practical part. In the practical part there is a comprehensive description of the firm and an analysis and evaluation of the use of event marketing of the firm. There is also introduces a new event of event marketing which is created according to the existing events of the firm. Processing of new event is divided into two parts planning part and implementation part. The planning part shows the processing of complete preparations of the event, scheduling and compilation of preparative activities. In the implementation part there is written the overall course of the event, evaluation of the fulfilment objectives and financial evaluation of the event. In the end of the thesis there are processed improvement measures for the planning of the future events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_matl_filip.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Matl F. - V.PDFPosudek vedoucího práce594,82 kBAdobe PDFView/Open
Matl F. - O.PDFPosudek oponenta práce782,35 kBAdobe PDFView/Open
Matl F. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce262,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.