Název: Event management
Další názvy: Event management
Autoři: Mátl, Filip
Vedoucí práce/školitel: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Oponent: Janeček Petr, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23420
Klíčová slova: marketing;event marketing;marketingová komunikace;event marketingová událost neboli event
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;event marketing;marketing communication;event
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje marketingu a marketingové komunikaci, především však event marketingu a jeho zařazení do komunikačního mixu firmy. Teoretická část této práce čerpá z odborné literatury a zpracované informace jsou následně využity a aplikovány v praktické části práce. V praktické části je ucelený popis firmy, analýza a hodnocení použití event marketingových událostí firmy, která se zabývá výrobou a tavením čediče. Představeny dosavadní event marketingové události firmy a z nich vycházející zpracování event marketingové události. Zpracování události rozděleno do dvou částí a to na plánovací část a poté na část realizační. V plánovací části zpracování kompletních příprav eventu, sestavení harmonogramu a všech přípravných aktivit. V realizační části práce sepsán celkový průběh eventu, zhodnocení naplnění cílů a finančního zhodnocení události. V závěru práce pak zpracována zlepšující opatření pro plánování budoucích eventů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on marketing and marketing communication, especially on event marketing and its inclusion into communication mix of the firm. The theoretical part of the thesis draws from the professional literature and the processed information is used and applied in the practical part. In the practical part there is a comprehensive description of the firm and an analysis and evaluation of the use of event marketing of the firm. There is also introduces a new event of event marketing which is created according to the existing events of the firm. Processing of new event is divided into two parts planning part and implementation part. The planning part shows the processing of complete preparations of the event, scheduling and compilation of preparative activities. In the implementation part there is written the overall course of the event, evaluation of the fulfilment objectives and financial evaluation of the event. In the end of the thesis there are processed improvement measures for the planning of the future events.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_matl_filip.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matl F. - V.PDFPosudek vedoucího práce594,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matl F. - O.PDFPosudek oponenta práce782,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matl F. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce262,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.