Title: Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy
Other Titles: Analysis of the competitive position of the selected company
Authors: Šustrová, Kateřina
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23425
Keywords: konkurenční postavení;analýza konkurence;analýza prostředí;marketingové aktivity;vhodná opatření
Keywords in different language: competitive position;competitive analysis;environmental analysis;marketing activity;appropriate measures
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a přináší návrhy, jak zvýšit prodej servisních služeb, zahradní techniky a zvýšení povědomí o půjčování demo strojů zákazníkovi. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část poskytuje teoretické poznatky o konkurenci, konkurenceschopnosti a nástrojích, které jsou využívány pro analýzu konkurence. Praktická část se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a marketingovými aktivitami. Poslední část práce obsahuje opatření k zvýšení prodeje služeb a především zahradní techniky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Strom Praha a.s. and provides suggestions on how to increase sales service, garden equipment and raising awareness about lending demo machines to the customer. The work is divided into two parts. The introductory part provides a theoretical knowledge of competition, competitiveness and tools that are used for competitive analysis. The practical part analyzes the competitive position of the company Strom Praha a.s. and marketing activities. The last part contains measures to increase sales and services mainly garden equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sustrova_Katerina.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_O.pdfPosudek oponenta práce541,33 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova_v.pdfPosudek vedoucího práce655,84 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.