Title: Analýza činnosti Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy
Other Titles: Analysis of activity of the children and youth centre of the capital city Prague.
Authors: Biliak, Diana
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23429
Keywords: nezisková organizace;činnost;dům dětí a mládeže hlavního města prahy
Keywords in different language: non-profit organization;aktivity;children and youth centre of the capital city prague
Abstract: Předložena práce je zaměřena na charakteristiku neziskových organizaci. V první kapitole je vymezen neziskový sektor, dále jsou popsány základní charakteristiky neziskových organizaci. Druha kapitola obsahuje představení veřejné neziskové organizace Domů dětí a mládeže hlavního města Prahy (DDM). Činnost DDM je popsaná v třetí kapitole. Ve čtvrté kapitole se nachází financování DDM. Pátá kapitola obsahuje hodnocení DDM. Poslední šestá kapitola představí návrhy na řešení problémů DDM a také návrh nové akce.
Abstract in different language: The presented work concerns the characteristics of non-profit organisations. The first chapter defines the non-profit sector and describes its basic characteristics. The second chapter introduces a public non-profit organisation Children and youth centre of the capital city Prague (DDM). Its activities are described in the third chapter. The fourth chapter then contains financing of the DDM. And the general reviews of the DDM are in the fifth chapter. Lastly, the sixth chapter suggests adequate problem-solving and eventual plans for the DDM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Biliak Diana.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - O.PDFPosudek oponenta práce509,84 kBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - V.PDFPosudek vedoucího práce725,51 kBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce279,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.