Title: Aplikace marketingových aktivit ve vybraném subjektu
Other Titles: Application of marketing activities in selected subject
Authors: Bravencová, Veronika
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23432
Keywords: cestovní ruch;lázeňství;marketing;reklama;marketingová komunikace
Keywords in different language: tourism;spa tourism;marketing;advertisement;marketing comunication
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci marketingových aktivit v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. V první části práce se nachází teoretická část na dané téma. Je zaměřena na cestovní ruch, marketing, marketing v cestovním ruchu, lázeňství v cestovním ruchu, SWOT analýzu, PEST analýzu a marketingový mix. Druhá, praktická část práce informuje o akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a jejích aktivitách, seznamuje s městem Františkovy Lázně. Následují analýzy (SWOT, PEST), marketingový mix a analýza dostupnosti a dostatečnosti reklamy společnosti. V poslední části této práce je dotazníkové šetření, které se týká informovanosti a dostupnosti reklamy společnosti Lázně Františkovy Lázně, a.s., výsledky šetření a návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the application of marketing activities in the company Lázně Františkovy Lázně. There is the theoretical part of the topic in the first part. It is focused on tourism, marketing in tourism, spa tourism, SWOT analysis, PEST analysis and marketing mix. The second, practical part informs about the company Lázně Františkovy Lázně and its activities, acquaints with the town Františkovy Lázně. It is followed by analysis (SWOT, PEST), marketing mix and analysis of the availability and sufficiency of the advertisement of the company. In the last part of this work is the survey, which relates to awareness and availability of the advertisement of company Lázně Františkovy Lázně, survey results and suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Bravencova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Bravencova V. - V.PDFPosudek vedoucího práce843,02 kBAdobe PDFView/Open
Bravencova V. - O.PDFPosudek oponenta práce755,14 kBAdobe PDFView/Open
Bravencova V. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce292,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.