Title: Sociální média jako nástroj komunikace mikropodniku
Other Titles: Social media as a communication tool for microenterprise
Authors: Weberová, Martina
Advisor: Mičík Michal, Ing.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23436
Keywords: sociální média;sociální sítě;marketing;marketingová komunikace;mikropodnik
Keywords in different language: social media;social networks;marketing;marketing comunication;microenterprise
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na využití sociálních médií v komunikaci mikropodniků. V práci jsou definované základní pojmy spojené se sociálními médii, zhodnocené příležitosti i hrozby spojené s jejich používáním a demonstrované na konkrétních příkladech. Praktická část se zabývá analýzou efektivnosti komunikace vybraného podniku a následným navržením marketingové komunikace prostřednictvím sociálních médií. V této souvislosti jsou v práci sestavená doporučení pro stávající i budoucí komunikaci.
Abstract in different language: This paper is focused on the use of social media in communication of microenterprises. This thesis defined the basic concepts associated with social media, evaluation of opportunities and threats associated with their use and demonstrated them on examples. The practical part analyzes the effectiveness of communication in chosen company and then designing marketing communication through social media. In this context, the thesis compiled recommendations for current and future communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
weberova_martina_bakalarska_prace_2016.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
Weberova_V.pdfPosudek vedoucího práce646,01 kBAdobe PDFView/Open
Weberova_O.pdfPosudek oponenta práce678 kBAdobe PDFView/Open
Weberova_P.pdfPrůběh obhajoby práce187,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.