Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová Hana, Ing.
dc.contributor.authorKabourková, Iveta
dc.contributor.refereeJaneček Petr, Ing.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:57Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:23:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-21
dc.identifier67521
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23438
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou nabídky a poptávky volnočasových aktivit mládeže v Klatovech. Teoretická část obsahuje základní pojmy z oblasti trávení volného času a pohled na volný čas jako ekonomickou kategorii. V praktické části je analyzována nabídka poskytovatelů volnočasových aktivit v Klatovech. Součástí práce je také zhodnocení výsledků výzkumu volnočasových aktivit mládeže. Výzkum byl proveden formou dotazníkové šetření na středních školách v Klatovech na jaře 2016. Na základě zjištěných poznatků byla zpracována SWOT analýza zaměřená na trávení volného času mládeže v Klatovech.cs
dc.format64 s. (75 034 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectvolnočasové aktivitycs
dc.subjectklatovycs
dc.titleAnalýza a hodnocení volnočasových aktivit v Klatovechcs
dc.title.alternativeThe analysis and evaluation of the leasure activities in Klatovyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on supply and demand of leisure activities of young people in Klatovy. The theoretical part includes basic terms of leisure time and the view on leisure time as an economic category. In the practical part is analyzed supply of providers of leisure activities in Klatovy. The bachelor thesis includes also the evaluation of research of leisure activities. The research was made by questionnaire survey at high schools in Klatovy in spring 2016. Gained results are used in SWOT analysis which is focused on leisure time activities of young people in Klatovy.en
dc.subject.translatedleisure timeen
dc.subject.translatedyoung peopleen
dc.subject.translatedleisure activitiesen
dc.subject.translatedklatovyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KABOURKOVA_IVETA.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_O.pdfPosudek oponenta práce695,51 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_V.pdfPosudek vedoucího práce677,76 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.