Title: Analýza image vybrané společnosti
Other Titles: Image analysis of a chosen company
Authors: Dbalá, Kristýna
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23440
Keywords: image;analýza image;firemní identita;l'occitane
Keywords in different language: image;image analysis;corporate identity;l'occitane
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou image vybrané společnosti. Teoretická část popisuje image, firemní identitu a metody analýzy image. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány na společnost L'Occitane. Pomocí dotazníkového šetření s využitím vhodných metod je analyzována image společnosti. V závěru práce jsou interpretovány výsledky šetření, na jejichž základě jsou navrženy doporučení pro zlepšení současného stavu image společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the image analysis of a chosen company. The theoretical part describes the image, corporate identity and image analysis methods. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to the L'Occitane company. The image of the company is analyzed by using a questionnaire survey and by applying appropriate methods. The survey results are interpreted in the thesis conclusion and suggestions are recommended on their basis to improve the current state of the company's image.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dbala_Kristyna.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Dbala_V.pdfPosudek vedoucího práce581,79 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_O.pdfPosudek oponenta práce572,64 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_P.pdfPrůběh obhajoby práce217,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.