Název: Analýza image vybrané společnosti
Další názvy: Image analysis of a chosen company
Autoři: Dbalá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Čechurová Lenka, Ing.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23440
Klíčová slova: image;analýza image;firemní identita;l'occitane
Klíčová slova v dalším jazyce: image;image analysis;corporate identity;l'occitane
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou image vybrané společnosti. Teoretická část popisuje image, firemní identitu a metody analýzy image. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány na společnost L'Occitane. Pomocí dotazníkového šetření s využitím vhodných metod je analyzována image společnosti. V závěru práce jsou interpretovány výsledky šetření, na jejichž základě jsou navrženy doporučení pro zlepšení současného stavu image společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the image analysis of a chosen company. The theoretical part describes the image, corporate identity and image analysis methods. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to the L'Occitane company. The image of the company is analyzed by using a questionnaire survey and by applying appropriate methods. The survey results are interpreted in the thesis conclusion and suggestions are recommended on their basis to improve the current state of the company's image.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dbala_Kristyna.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_V.pdfPosudek vedoucího práce581,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_O.pdfPosudek oponenta práce572,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_P.pdfPrůběh obhajoby práce217,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.