Title: Politický marketing vybrané politické strany se zaměřením na sociální sítě
Other Titles: Political marketing of a selected political party with focus on social networks
Authors: Šiška, David
Advisor: Mičík Michal, Ing.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23447
Keywords: politický marketing;sociální sítě;komunikační kampaň
Keywords in different language: political marketing;social networks;communication campaign
Abstract: Předložená práce se zaměřuje především na politické hnutí ANO 2011. Byla detailně zanalyzována aktivita této strany na sociálních sítích a porovnána s dvěma dalšími politickými subjekty - stranami ČSSD a TOP 09. Na základě zkušeností z předchozích voleb a analýzy marketingové komunikace jsou dána doporučení pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat v roce 2017.
Abstract in different language: Presented work is focused mainly on political movement ANO 2011. Marketing communication on social networking sites of this movement was analysed in detail and compared with two other political subjects - Czech Social Democratic Party and TOP 09. Based on the reviewing of the previous election campaigns and analysing of the marketing communication of the selected parties recommendations were given. The given recommendations are meant for upcoming elections to the Chamber of Deputies of The Parliament of the Czech Republic in year 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Siska.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Siska_V.pdfPosudek vedoucího práce723,6 kBAdobe PDFView/Open
Siska_O.pdfPosudek oponenta práce745,35 kBAdobe PDFView/Open
Siska_P.pdfPrůběh obhajoby práce189,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.