Title: Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu vybraného zboží či služby
Other Titles: Factors influencing consumer decision-making process when purchasing chosen goods or services
Authors: Štefanová, Natálie
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23453
Keywords: zákazník;nákupní chování;ovlivňující faktory;cestovní ruch;eurovíkend;dotazníkové šetření
Keywords in different language: customer;customer behavior;factors;tourism;euroweekend;questionnaire survey
Abstract: Tato bakalářská práce řeší zákazníka a faktory, které ho při nákupu eurovíkendu ovlivňují. Teoretická část popisuje zákazníka, nákupní chování, ovlivňující faktory a dále cestovní ruch, nabídku eurovíkendů a současnou situaci. Cílem práce je prozkoumání faktorů ovlivňujících nákup. Splněním tohoto cíle se zabývá praktická část zaměřená na mladé lidi ve věku 18 - 26 let. Ke splnění cíle bylo použito dotazníkové šetření. V poslední části jsou navržena doporučení pro zvýšení poptávky po eurovíkendech a uvedeny závěry.
Abstract in different language: This bachelor thesis focus on customer and factors which affects customer during the purchasing an euroweekend. The theoretical part is describing a customer, customer behavior, influencing factors and among others the tourism, euroweekend offers and current situation. The purpose of this thesis is to explore the factors which affects the purchase. To meet this objective, there is a practical part of this thesis that focus on young people at the age of 18 - 26. One of the components of the practical part is a questionnaire survey. The last part contains the recommendations and final conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP K13B0284P.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Stefanova_O.pdfPosudek oponenta práce610,5 kBAdobe PDFView/Open
Stefanova_V.pdfPosudek vedoucího práce777,03 kBAdobe PDFView/Open
Stefanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce220,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.