Title: Sexismus a jeho současná podoba v reklamě
Other Titles: Sexism and its current state in advertising
Authors: Pleskotová, Monika
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23458
Keywords: sexismus;reklama;oční kamera;gender;stereotyp
Keywords in different language: sexism;advertising;eye camera;gender;stereotype
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou sexistických reklam. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje základní pojmy, jako jsou sexismus, sexualita, gender, marketingová komunikace, reklama. Nastíněny jsou motivy sexistické reklamy, používaná média a předměty reklamy. Praktická část představuje výstupy realizovaných výzkumných metod, testování oční kamerou, hloubkových rozhovorů, focus group a dotazníkového šetření. Cílem práce je zhodnocení účinnosti reklamy se sexistickými motivy na spotřebitele a výzkum postojů, které spotřebitelé k těmto reklamám zaujímají.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with analysis of sexistic advertising. The thesis is divided to two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part the author defines the terms, such as sexism, sexuality, gender, marketing communication and advertising. The thesis also talks about motives of sexistic advertising, used media and advertised object. The practical part of the thesis presents results of the research that used methods such as, eye tracking camera testing, interviews, focus group and a survey. The main objective of this thesis is to evaluate the effectivenes of an advertising that uses sexisticmotives in order to attact consumers. Moreover, the author wanted to find out consumers personal standings directly linked to advertising that can be depicted as sexistic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pleskotova.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Pleskotova_V.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Pleskotova_O.pdfPosudek oponenta práce688,94 kBAdobe PDFView/Open
Pleskotova_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.