Title: Specifika marketingové komunikace vybrané společnosti působící v tabákovém průmyslu
Other Titles: Marketing communication specifics of chosen company operating in the tobacco industry
Authors: Krausová, Veronika
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23470
Keywords: marketing;marketingová komunikace;komunikace;reklama;philip morris;regulace reklamy
Keywords in different language: marketing;marketing communication;communication;advertisement;advertising;philip morris;advertising regulations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace a jejích specifikací v rámci reklamy, a to především reklamy na tabákové výrobky a na konkrétní společnost působící v tabákovém průmyslu. V teoretické části práce jsou pomocí literárních zdrojů popsány základní pojmy spojené s teorií marketingu, především s marketingovou komunikací. Dále se tato část zaměřuje na zhodnocení situace na trhu s tabákovými výrobky jak celosvětově, tak pro Českou republiku, a v poslední řadě také na představení tabákové společnosti Philip Morris International. Předmětem praktické části je zhodnocení povědomí respondentů o reklamě jako nástroji marketingové komunikace a o regulaci reklamy na tabákové výrobky.
Abstract in different language: This thesis is occupied with issues of the marketing communication and its specifications within advertising, mainly relating to tobacco products advertisements and to a concrete company acting in the tobacco industry. The theoretical part deals with basic terms connected to marketing theory, i.e. mainly marketing communication, whose description is based on literary sources. This part is also focused on evaluating of the situation with tobacco goods in the market all over the world as well as in the Czech Republic, and on introduction of the tobacco company Philip Morris. The aim of the practical part is the inquiry on the respondents´ awareness of the advertising as the marketing communication tool and of the tobacco products ad-vertising regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Krausova 2016.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_O.pdfPosudek oponenta práce570,22 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_V.pdfPosudek vedoucího práce679,93 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_P.pdfPrůběh obhajoby práce211,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.