Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová Lenka, Ing.
dc.contributor.authorKrausová, Veronika
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-9-13
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:14Z-
dc.date.available2016-6-7
dc.date.available2017-02-21T08:24:14Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-22
dc.identifier69628
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23473
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace společnosti působící v tabákovém průmyslu. Toto odvětví je v rámci marketingové komunikace regulované zákonem, zvláště pak Zákonem o regulaci reklamy. V teoretické části práce jsou pomocí literárních zdrojů popsány základní pojmy spojené s teorií marketingu, přede-vším pak s marketingovou komunikací. Dále se tato část zaměřuje na zhodnocení situace na trhu s tabákovými výrobky a je zde představena i problematika elektronických cigaret. Poslední kapitola teoretické části obsahuje základní informace o společnosti Philip Morris International (PMI) a Philip Morris ČR a.s. Praktická část uplatňuje teoretické poznatky přímo na společnosti PMI, obsahuje konkrétní příklady marketingového i komunikačního mixu a porovnává vybrané značky cigaret společnosti PMI s konkurenčními podniky. Konečná část celé práce pak shrnuje závěry a doporučení pro společnost PMI.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69628-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectphilip morriscs
dc.subjectregulace reklamycs
dc.titleSpecifika marketingové komunikace vybrané společnosti působící v tabákovém průmyslucs
dc.title.alternativeMarketing communication specifics of chosen company operating in the tobacco industryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with marketing communication issues of a company acting in the tobacco industry. Within the marketing communication is this sector regulated by the law, especially then by the Act on Advertising Regulation (Zákon o regulaci reklamy). The theoretical part is occupied with description of basic terms related to the theory of marketing, mainly to the marketing communication, based on literary sources. This part is focused on evaluation of the situation in the market with tobacco products and there are described the issues of electronic cigarettes. The last chapter of the theo-retical part contains basic information about the companies Philip Morris International (PMI) and Philip Morris ČR a.s. The practical part applies the theoretical knowledge on the company PMI, contains concrete examples of the marketing and communication mix and compares picked cigarette brands made by the company PMI with rival companies. The final part of the thesis sums up conclusions and recommendations for the company PMI.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedadvertisingen
dc.subject.translatedphilip morrisen
dc.subject.translatedadvertising regulationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Krausova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_O.pdfPosudek oponenta práce523,53 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.