Title: Analýza nabídky ubytovacích služeb pro specifické segmenty zákazníků
Other Titles: Analysis of supply of accomodation services for specific customer segments
Authors: Mochalová, Anna
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23474
Keywords: cestovní ruch;lázeňský cestovní ruch;karlovy vary;ubytovací služby;stravovací služby
Keywords in different language: tourism;spa tourism;karlovy vary;accommodation services;catering services
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ubytovacích služeb v lázeňské zóně Karlových Varů. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, které jsou spojeny s cestovním ruchem. Dále jsou kapitoly věnovány konkrétním formám cestovního ruchu. V závěrem teoretiké části je popsán marketing v cestovním ruchu. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu spokojenosti zákazníků s ubytovacími službami v Karlových Varech. Cílem práce bylo zjištění hlavního důvodu návštěvy lázeňského města Karlovy Vary a zjištění spokojenosti zákazníků s ubytovacími zařízeními a jejich službami. Výzkumným vzorkem byli respondenti, kteří se v lázeňské zóně Karlových Varů ubytovali a využívali služeb ubytovacích zařízení. Hlavním důvodem pro navštívení Karlových Varů byl odpočinek, zdravotní důvody a poznávání kulturního bohatství regionu. Názory na ubytovací a dopňkové služby hotelů v Karlových Varech jsou převážně kladné a proto jsou výsledky výzkumu hodnoceny pozitivně.
Abstract in different language: This bachelor thesis is an analysis of accommodation services in Karlovy Vary spa area. Theorethical part presents important terms used in tourism. Following chapters deal with special forms of tourism and tourism marketing. Practical part shows evaluation research of client satisfaction with accommodation services in Karlovy Vary area. The main aim of the thesis was to find out the reason why do people visit spa town Karlovy Vary and how satisfied they are with accommodation and other services. According to the research, the main reason why people come to Karlovy Vary was relief and rest in their free time, health improvement and understanding of cultural heritage in the region. Results of the research are positive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
srpen2016 BP.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Mochalova_V.pdfPosudek vedoucího práce720,71 kBAdobe PDFView/Open
Mochalova_O.pdfPosudek oponenta práce671,34 kBAdobe PDFView/Open
Mochalova_P.pdfPrůběh obhajoby práce189,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.